show/hide all quotes

arcens (n.)

قدح · qadaḥ n. qdḥ drinking bowl show/hide quotes
  • Avic. Gen. 57, 29 Praeterea, dato quod huiusmodi arcens vel aliquod aliud instrumentum non submergatur totum in gelu
  • Qass. 123, 3 وأيضًا فإن هذا القدح، أو آلة أخرى تجرى مجراه، إذا لم يهندم كله فى الجمد
  • 1 Avic. Gen.
Search in:
Latin Lemma
Arabic expression
English translation
quotesroot
input Arabic Alphabet »