show/hide all quotes

aequatio

1. تعديل · taʿdīl n. ʿdl equation, correction (the amount by which a planet varies from its mean motion) (astr.) show/hide quotes
 • Albu. Intro. JS 47, 1680 quia in numero illo per quem equantur planete ex mediis cursibus atque equationibus eorum est quedam propinquitas parcium causa abreviandi divisa
 • Ar. 42, 963 فأنَّ في الحساب الذي به يقوّم الكواكب من أوساطها وتعاديلها جبرًا
 • Albu. Intro. JS 178, 118 invenitur quod gradus equationis planetarum sint gradus pauci
 • Ar. 310, 70 فموجود أنَّ تعاديل الكواكب العلوية إنَّما هي درج قليلة
 • Albu. Coni. tr. I, li. 389 Et si fuerit ascendens aliqua domorum planetarum altiorum vel exaltatio Iovis et domus Lune et si fuerit Saturnus in angulo per numerum vel per equationem, erit directio ab ascendente coniunctionis in locum coniunctionis
 • Ar. فإن كان الطالع أحد بيوت الكواكب العلوية أو شرف المشتري وبيت القمر وكان زحل في وتد بالعدد أو بالتعديل فإنّ التسيير يكون من طالع القران إلى موضع القران
 • Albu. Coni. tr. II, li. 404 Quod si fuerit aliqua domorum Saturni aut exaltationis eius aut domus Lune, computetur ab ascendente ad locum coniunctionis, et omni signo detur annus, si fuerit Saturnus et Luna cum numero aut cum equatione in angulo
 • Ar. فإن كان أحد بيتي زحل أو شرفه أو بيت القمر فليعدّ من الطالع إلى موضع القران لكلّ برج سنة إذا كان زحل والقمر بالعدد أو بالتعديل في وتد
 • Alcab. diff. III, li. 8 Et si additur equatio equata super medium cursum, dicitur augens numerum
 • Ar. وإذا كان التعديل المعدّل يزاد على الوسط المعدّل قيل زائد في الحساب
 • Alcab. diff. V, li. 117 Post hec accipe a planeta occidentali a Sole ex Saturno et Iove usque ad locum equationis partis secunde
 • Thab. Almag. §25 Cursus vero eorum qui in orbe signorum videtur ut per equationes comprehendatur oportet que inveniuntur ex diversitate cursus
 • Morel. 9, 8 فأما مسيرها الذي يرى لها في فلك البروج، فإنه يحتاج إلى أن يحسب بالتعديلات التي هي ما نصيبها من اختلاف المسير
 • 4 Albu. Intro. JS
 • 2 Albu. Coni.
 • 13 Alcab.
 • 1 Thab. Almag.
2. تقويم · taqwīm n. qwm locating, determining the position (of planets) (n.) (astr.) show/hide quotes
 • Albu. Intro. JS 47, 1667 Sexta secta est quorumdam arithmeticorum qui pigritati sunt aspicere numerum stellarum et equationem planetarum
 • Ar. 41, 958 وأمَّا الصنف السادس فهم قوم من أصحاب الحساب عجزوا أن ينظروا في حساب النجوم وتقويم الكواكب
 • Albu. Intro. JS 48, 1730 Licet ipsi qui abreviaverunt ex scientia totius equationes planetarum per aziget (i.e. per librum) particulares
 • Ar. 43, 989 على أنَّ القوم الذين اقتصروا من علم الكلّ على التقويم بالزيجات الجُزئية
 • 2 Albu. Intro. JS
3. تساوٍ · tasāwin n. swy equality show/hide quotes
 • Avic. Gen. 13, 64 qui autem ponunt terram et aquam moventur propter aequationem humiditatis et siccitatis in compositis necessariam
 • Qass. 89, 1 وأما القائلون بالأرض والماء فقد دعاهم إلى ذلك تساوى حاجة المركبات إلى الرطب واليابس
 • 1 Avic. Gen.
4. مقايسة · muqāyasa n. qys rational comparison show/hide quotes
 • Aver. MC Int. diff. III, 92, 280 oportet ut ponamus primo quod est super quod cadit equatio in hac consequentia
 • Butt. 117, 2 فقد يجب أن نضع الأول الذى تقع إليه المقايسة فى هذا اللزوم
 • 1 Aver. MC Int.
Search in:
Latin Lemma
Arabic expression
English translation
quotesroot
input Arabic Alphabet »