show/hide all quotes

accidens (n.)

1.1 عرض · ʿaraḍ (pl. aʿrāḍ) n. ʿrḍ accident (philos.); accident, coincidence; occurrence show/hide quotes
 • Albu. Intro. JS 39, 1399 Quod si fuerit rex, erit per forte accidens
 • Ar. 35, 807 فإن كان ملكًا فإنما يكون بعرض قوي
 • Albu. Coni. tr. II, li. 958 significat ... accidentia horribilia
 • Ar. دلّ على ... الأعراض المكروهة
 • Alcab. diff. I, li. 50 Habent quoque planete in his signis potestates, quasdam per naturam, quasdam per accidentia
 • Alcab. diff. IV, li. 199 Gradus ergo ascendentis dirigitur ad accidentia dinoscenda que accidunt in corpore
 • Ar. فجزء الطالع يسير للأعراض التي تعرض في البدن
 • Avic. Log. 2va sicut cum dicitur tibi quod omnis albedo sit accidens
 • Avic. Log. 12ra non enim debet ut genus differentie constitutive esse [sic] genus speciei, et potest ut genus esse [sic] accidens ad ipsam
 • Madk. 112, 2 فإنه ليس يجب أن يكون جنس الفصل المقوم جنسا مقوما للنوع، وجنس العرض يجب أن يكون عرضا لاحقا لذلك النوع
 • Avic. An. vol. I 16, 82 affirmamus esse rei ex hoc quod habet aliquod accidens
 • Avic. An. vol. II 170, 70 quamvis postea differant differentia specifica et constitutiva, non accidente tantum
 • Rahm. 260, 5 وإن كانت بعد ذلك تنفصل بفصل مقوم منوع لا بعرض فقط
 • Avic. Met. 6, 12 haec scientia inquirit intentiones quae non sunt ex accidentibus propriis ipsarum causarum inquantum sunt causae
 • Marm. 5, 11 هذا العلم يبحث عن معان ليست هي من الأعراض الخاصة بالأسباب بما هي أسباب
 • Avic. Met. 50, 55 Sed coniunctio intentionis sunt accidentia et consequentia non essentialia
 • Marm. 35, 1 والأشياء التى هى غير المعنى وتقارن المعنى هى الأعراض واللواحق الغير الذاتية
 • Kindi Som. 16, 10 accidentia enim accidunt ei ex duabus partibus plurimum
 • Rīda 298, 5 فإن الأعراض له من جهتين تعرض كثيرًا
 • Kindi Som. 20, 11 cum ergo est res praeparata integritati receptionis cum mundificatione accidentium quibus corrumpitur receptio virtutum animae
 • Fara. Scien. GC 90, 5 Scientia itaque naturalis contemplatur de corporibus naturalibus et de accidentibus quorum essentie sunt per ista corpora
 • Fara. Scien. GC 104, 17 Dat ergo scientia naturalis in omni specie horum corporum principia quattuor, et accidentia eorum communicantia illa principia
 • Thab. Almag. §27 Ea vero, que ex accidentibus que accidunt lune et stellis necesse est scire
 • Morel. 10, 1 والأعراض التي تعرض للشمس والقمر والكواكب، مما يحتاج إلى معرفته
 • Nico. Plan. §107 Sed fructus comestibiles et incomestibiles per accidens sunt
 • Dross. وأما المأكول من الثمار وغير المأكول فإنه بالعرض
 • Nico. Plan. §163 Nec fiet arena nisi per accidens contingensque illi
 • Dross. وإنما ترمل بالعرض الداخل عليه
 • Alpet. ch. 7 §23 Et non est fides in nostro sermone quod proferamus quantitates istorummotuum neque quod notificemus alia accidentia
 • Gold. 32v, 14 وليس الغرض في هذا القول أن نأتي بمقادير الحركات ولا أن نعرف سائر الأعراض العارضة فيها
 • Alpet. ch. 11 §44 Tunc istud est quod accidit celo stellarum fixarum ex accidentibus facientibus nobis apparere diversitatem
 • Gold. 54r, 8 فهذا هو الذي يعرض للفلك المكوكب من الأعراض التي تخيل اختلاف النقلة
 • Aris. Anim. II 639a18 Et si voluerit loqui de accidentibus quae accidunt omnibus animalibus modo communi
 • Aris. Anim. II 672b28 Et paries habet vias procedentes ad ipsum ex inferiori, et significatio super hoc sunt accidentia quae accidunt
 • Aris. Anim. III 719b14 Et ista causa cum omnibus causis quas diximus manifestae sunt ex accidentibus quae accidunt tempore coitus
 • Aris. Anim. III 784b18 Et propter hoc erunt ista duo accidentia in manifesto corporis
 • Aver. MC Gen. 156ra48 nisi corpus et nullum accidens accidentium, in quibus fit alteratio
 • Aver. MC Gen. 158vb6 scilicet quod res particulares sunt duobus modis: quedam enim non dicuntur neque in subiecto neque de subiecto, et sunt individua substantie; et quedam sunt in subiecto, et sunt individua accidentis
 • Eich. 27, 9 أنّ الأمور المشار إليها صنفان: فَمِنْها ما لا يقال لا فى موضوع ولا على موضوع، وهو شخص الجوهر، ومنها ما هو فى موضوع وهو شخص العرض
 • Aver. Ep. Parv. 202rb47 Modus autem secundus accidentium determinatarum causarum
 • Blum. 77, 11 واما الصنف الثانى من الاعراض المحدودة الاسباب
 • Aver. Ep. Parv. 256vb44 et ideo impossibile est ut sit causa longitudinis vite nisi per accidens
 • Aver. MC Int. diff. I, 5, 53 non per se neque per accidens
 • Aver. MC Int. diff. I, 14, 175 nominisque compositi etiam non significat pars aliquid nisi per accidens: verbi gratia, ut accidit homini cuius nomen est «Servus-regis», quod sit servus regi
 • Butt. 65, 13 والاسم المركب أيضًا ليس يدل الجزء منه على شيء إلا بالعرض – مثل أن يعرض لإنسان اسمه عبد الملك أن يكون عبدًا لملك
 • Aris. Phys. VII 47, 2 (248b28) Manifestum est ergo ex his quod alteratio est in sensibilibus solummodo et in parte sensibili animae, in aliis vero minime nisi per accidens
 • Bad. 764, 2 فقد ظهر أن أمر الاستحالة إنما يكون في المحسوسات وفي الجزء الحسي من النفس. فأما في غير ذلك فلا، اللهم إلا بطريق العرض
 • Aris. Phys. VII 70, 8 (249b13) Si ergo quae moventur, differunt specie, scilicet quorum sunt motus per se, non per accidens
 • Bad. 789, 7 فإن كانت المتحركات مختلفة بالنوع، أعني التي لها الحركات بالذات، لا بطريق العرض
 • Avic. Gen. 19, 18 Non possunt autem asserere quod facies ex facie et sedes ex sede generetur vera generatione secundum naturam, sed per accidens
 • Avic. Gen. 107, 79 differentia eius est per aliquod accidens accidentium
 • Qass. 163, 7 تكون مفارقته له بعرض من الأعراض
 • Avic. Qual. 19, 13 sequitur quod de usu accidentis est ut mutetur ab una parte sui subiecti ad aliam partem eius
 • Avic. Qual. 59, 7 quod non madefit est illud cui non advenit istud accidens
 • 1 Albu. Intro. JS
 • 1 Albu. Coni.
 • 2 Alcab.
 • 103 also s.v. ǧins and faṣl Avic. Log.
 • 32 Avic. An.
 • 174 also s.v. ġaraḍ Avic. Met.
 • 4 Kindi Som.
 • Fara. Scien. GC
 • 1 Thab. Almag.
 • 2 Nico. Plan.
 • 2 also s.v. ʿawāriḍ Alpet.
 • 14 Aris. Anim. II
 • 6 Aris. Anim. III
 • 5 Aver. MC Gen.
 • 13 Aver. Ep. Parv.
 • 16 also s.v. per accidens Aver. MC Int.
 • 2 Aris. Phys. VII
 • 14 Avic. Gen.
 • 7 Avic. Qual.

Goichon 1938, no. 422. Alon/Abed 2007, 256.

1.2 عارض · ʿāriḍ (pl. ʿawāriḍ) n. ʿrḍ s.th. accidental, accidental property, accidental affection show/hide quotes
 • Avic. Log. 2rb Dispositio vero ... est dispositio et accidens quod accidit eis in intellectu
 • Madk. 15, 15 هو حال وعارض يعرض لها في التصور
 • Avic. Log. 8va sed quia aptitudo communis et virtus communis humana est propter quam vocatur rationalis. Illa autem sunt accidentia eius et consequentia eam
 • Madk. 75, 6 بل الاستعداد الكلى والقوة الكلية الإنسانية هى التى يسمى [sc. الحيوان] بها ناطقا، وهذه رواضع [var.: عوارض] لها وتوابع
 • Avic. An. vol. II 3, 31 quod aut est accidens quod accidit visibilibus, aut est accidens quod accidit instrumento
 • Rahm. 164, 6 فذلك إما عارض عرض في المرئيات أو عارض عرض في الآلة
 • Avic. An. vol. II 168, 36 tunc non oportet hoc accidens accidere rei naturali
 • Rahm. 258, 15 فليس يجب أن يكون مثل هذا العارض واردًا على الأمر الطبيعي
 • Avic. Met. 87, 22 scilicet propter adventum accidentis in eam
 • Marm. 59, 17 ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه
 • Avic. Met. 518, 28 et quicquid supervenit ei ex accidentibus corporis et habitibus qui imprimuntur in ea
 • Aver. MC Gen. 172rb46 necessarium est ut in ea videantur aut accidentia ignis et eius consequentia aut saltem consequentia corporis
 • Eich. 118, 5 فواجب أن يوجد فيها إمّا عوارض النار ولواحقها وإمّا لواحق الجسمية
 • Aver. Ep. Parv. 201va27 hoc accidens accidit spiritui naturaliter ex duobus
 • Aver. Ep. Parv. 202ra15 et propter debilitatem istius virtutis, scilicet cogitative, in infirmo et habenti timorem accidit eis tale accidens
 • Avic. Gen. 7, 14 immo tenent quod terra est ignis conservatus in sua substantia, et separavit se ab ea accidens magnae raritatis
 • Avic. Gen. 71, 31 sicut ista, ut eveniat eis ab extra semper tale accidens
 • Avic. Qual. 60, 25 quando penetrat humiditas in profundo eius et non sequitur inde praedictum accidens
 • Qass. 242, 1 إذا نفذت الرطوبة فى العمق، ولم يحدث العارض المذكور
 • 30 also s.v. rādiʿ Avic. Log.
 • 30 Avic. An.
 • 40 Avic. Met.
 • 1 Aver. MC Gen.
 • 2 Aver. Ep. Parv.
 • 6 Avic. Gen.
 • 1 Avic. Qual.

Goichon 1938, no. 423.

1.3 ما يعرض · mā yaʿriḍu rel. clause ʿrḍ what happens show/hide quotes
 • Alcab. diff. I, li. 427 Et quia, auxiliante Deo, iam peregimus quod proposuimus tractare de circulo signorum et eius accidentibus
 • Ar. فإذ قد أتينا على ذكر فلك البروج وما يعرض فيه
 • Avic. Gen. 107, 76 quid est substantia istius corporis in se cui accidit istud accidens?
 • Qass. 163, 5 فما جوهر ذلك الجسم فى نفسه الذى عرض له ما عرض؟
 • 1 Alcab.
 • 1 Avic. Gen.
1.4 عرضي · ʿaraḍī (nominalized) adj. ʿrḍ accidental; accidental thing show/hide quotes
 • Avic. Log. 8rb Propria vero differentia est id quod accidentibus est predicabile comitans
 • Madk. 73, 8 وأما الفصل الخاص فذلك هو المحمول اللازم من العرضيات
 • Avic. Met. 117, 86 Non ergo dicitur de eis sicut genus vel sicut differentia, sed sicut accidens
 • Marm. 81, 14 فلا يكون إذن قولها عليها قول الجنس والفصل، بل قول «عرضى»
 • Aver. Ep. Parv. 256va43 Et hoc accidit propter accidens, scilicet propter paucitatem putrefactionis
 • Blum. 101, 8 وانما تطول اعمار هذه البلاد لسبب عرضى وهى قلة العفن
 • 1 s.v. accidentes Avic. Log.
 • 1 Avic. Met.
 • 1 Aver. Ep. Parv.

بل قول «عرضى» sed sicut accidens Avic. Met. 81 / 117

1.5 أمر عارض · amr ʿāriḍ n. + act. part. ʾmr ʿrḍ accidental thing show/hide quotes
 • Avic. Gen. 2, 19 appropriatio unius partis signatae in extremitate determinata erit aut per accidens cogens
 • Qass. 78, 6 اختصاص الجزء المفروض بجهة مفروضة يكون إما لأمر عارض قاسر
 • Avic. Gen. 83, 3 Figura vero et dispositio est de rebus quae accidunt et consequuntur formam specificatam, vel accidens quod non consequitur
 • Qass. 143, 11 وأما الشكل والخلقة فمن جملة أمور عارضة لازمة للصورة النوعية، أو عارضة غير لازمة
 • 2 Avic. Gen.
1.6 اعتراض · iʿtirāḍ n. ʿrḍ occurrence show/hide quotes
 • Albu. Coni. tr. I, li. 55 dum per accidentia harum rerum fit diminutio summitatum
 • Ar. وعند اعتراض هذه الأشياء تكون تنقّض الأطراف
 • 1 Albu. Coni.
1.7 إعراض · iʿrāḍ (+ ʿan) n. ʿrḍ abandoning, shunning (n.) show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 245, 57 punctum etenim sive angulus accidentia sunt rectitudini
 • Rahm. 136, 1 لأن لنقطة الزاوية إعراضا عن الاستقامة
 • 1 Avic. An.
2. اتّفاق · ittifāq n. wfq chance show/hide quotes
 • Aver. MC Int. diff. II, 32, 169 res future necessarie sunt in inventione earum et non erit hic aliquid inventum per accidens et preter causam completam
 • Butt. 78, 8 فالأمور المستقبلة ضرورية في وجودها وليس يكون هاهنا شيء يوجد بالاتفاق وعن غير سبب محصل
 • Aver. MC Int. diff. II, 34, 200 quemadmodum id cuius esse aut non esse est oportunum de necessitate, non renovatur per accidens
 • Avic. Gen. 108, 82 Si autem ignis sensibilis, est alius per accidens ab illo igne
 • Qass. 163, 9 أما النار التى عندنا فهى بالاتفاق غير تلك النار
 • Avic. Qual. 15, 31 accidens et artificium inducant noviter magna flumina
 • 4 Aver. MC Int.
 • 1 s.v. per accidens Avic. Gen.
 • 1 Avic. Qual.
3.1 حدث · ḥadaṯ n. ḥdṯ event; accident, affliction show/hide quotes
 • Albu. Coni. tr. I, li. 2 Hic est liber in quo continentur plura collectiva de significationibus individuorum superiorum super accidentia que efficiuntur in mundo effectus et corruptionis
 • Ar. هذا كتاب في جمل من دلالات الأشخاص العلوية على الأحداث السفلية الكائنة في عالم الكون والفساد
 • Albu. Coni. tr. VIII, li. 230 Porro qualiter sciatur firdarieth planetarum ex eis secundum accidentia inferiora est ut consideres si fuerit aliqua trium alfirdarieth Soli
 • Ibn Tum. 111d, 10 Omnis enim proprietas diminutioni subiecta est, vel terminus astrictus accidenti oportet ut a celsitudine ipsius admirabilis removeantur
 • Goldz. 238, 4 ‎‏كل خاصية تتضمن النقص أو حدّ يتضمن الحدث يجب نفيه عن جلاله سبحانه‏‎
 • 40 Albu. Coni.
 • 1 Ibn Tum.
3.2 محدث · muḥdaṯ n. ḥdṯ event, effect show/hide quotes
 • Albu. Intro. JS 90, 155 similiter planete significant per fortitudinem suorum motuum id quod accidit in hoc mundo et sunt extra ipsum accidens quod significant
 • Ar. 157, 85 كذلك الكواكب قد تدلّ بقوة حركاتها على ما يحدث في هذا العالم وهي غير ذلك المُحدَث الذي يدلّ عليه
 • 1 Albu. Intro. JS
4.1 آفة · āfa n. ʾwf affection show/hide quotes
 • Aris. Anim. II 644a34 Si autem non, accidat ut loquamur de eodem accidente multotiens
 • Kruk وإلا فأنه سيعرض أن يقال في الآفة الواحدة التي هي فهي مرارًا شتى
 • Aris. Anim. II 644b13 immo debemus accipere quod diximus ex accidentibus corporalibus, scilicet magnitudine et parvitate
 • Kruk بل ينبغي أن يؤخذ ما ذكرنا من الآفات الجسدانية أعني العظم والصغر
 • Aris. Anim. III 778a33 viror autem non est propter aliquid nisi sit viror accidens proprium generi
 • Aris. Anim. III 785a5 Et tempora sunt inter ista duo accidentia
 • Brug. والصدغان فيما بين هاتين الآفتين
 • 4 Aris. Anim. II
 • 9 Aris. Anim. III

See GALex.

4.2 آفة وعرض · āfa wa-ʿaraḍ (or: ʿaraḍ wa-āfa) n., pleonasm ʾwf ʿrḍ affection and accident show/hide quotes
 • Aris. Anim. II 639a24 si nos voluerimus dicere de quolibet per se et narrare accidentia eius, dicemus plura eorum multotiens
 • Kruk إن أردنا ذكر كل واحد على حدته وتصنيف أعراضه وآفاته سنذكر كثيرًا منها مرارًا شتى
 • Aris. Anim. II 649a19 et hoc dicitur in omnibus rebus quarum subiectum est calidum modo accidentis
 • Kruk وذلك يقال في جميع الأشياء التي موضعها حارّ بنوع آفة وعرض
 • 4 Aris. Anim. II
5.1 لاحق · lāḥiq (pl. lawāḥiq) n. lḥq attachment show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 116, 80 Ergo forma humana ex sua essentia non debet habere haec accidentia quae solent ei accidere
 • Rahm. 59, 9 فإذن الصورة الإنسانية بذاتها غير مستوجبة أن يلحقها شيء من هذه اللواحق العارضة لها
 • Avic. An. vol. I 119, 24 et secundum comparationem eius ad illam, et ligatam cum forma sensibili et stipatam accidentibus materiae
 • Rahm. 61, 4 وبالقياس إليها ومتعلقة بصورة محسوسة مكنوفة بلواحق المادة
 • 7 Avic. An.
5.2 شيء يلحق · šayʾun yalḥaqu nom. phrase šyʾ lḥq a thing which attaches (to the subject) show/hide quotes
 • Aver. MC Gen. 159ra47 utraque enim istarum est transmutatio et habet subiectum et contraria et accidentia subiecto
 • Eich. 30, 4 أنّ كلّ واحد من هذين هما تغيّر ولَهُما موضوع وضدّان وشىء يلحق الموضوع
 • 1 Aver. MC Gen.
6. غرض · ġaraḍ n. ġrḍ objective show/hide quotes
 • Avic. Met. 344, 34 Igitur hoc non est ei melius vel pulchrius vel laudabilius, sive sit aliquid aliud de accidentibus propriis suae essentiae
 • Marm. 233, 2 فلم يكن ذلك أجمل به وأحسن به وأجلب إليه لمحمدة أو غيرها من الأغراض الخاصة فى ذاته
 • Avic. Met. 345, 65 Misericordia vero et largitas et clementia circa alium ... sunt accidentia propria agenti
 • Marm. 234, 2 وأما الشفقة والرحمة والعطف على الغير ... فهي أغراض خاصة للفاعل
 • 3 Avic. Met.

The Latin translator obviously read ʿaraḍ ‘accident’ instead of ġaraḍ.

7. سبب · sabab n. sbb cause show/hide quotes
 • Mesue Aph. A §94 Quodcumque membrum susceperit detrimentum aliquod sive naturali morbo seu quovis exteriori accidente, haud ulterius priori statui perfecte reddi potest.
 • Ar. من عرضت له زمانة في عضو من أعضائه أو بمرض من قبل الطباع أو بسبب من خارج لم يعد ذلك العضو الى أفضل هيئاته أبدا
 • 1 Mesue Aph. A
8. وارد · wārid (pl. wāridāt; + ʿalā) act. part. wrd arriving (thing) show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 140, 30 Quia enim sensus iste est natura conservans corpus ab accidentibus quae multum nocerent
 • Rahm. 73, 3 لأن هذا الحسّ لما كان طليعة تراعى الواردات على البدن التى تعظم مفسدتها
 • 1 Avic. An.
9. فرض · farḍ n. frḍ supposition show/hide quotes
 • Avic. Met. 112, 84 Isti vero modi perfectionis, vel sunt per accidens et per situm
 • Marm. 77, 17 وهذه الوحدة التمامية إما أن تكون بالفرض والوهم والوضع
 • 1 Avic. Met.

The Latin translator obviously read ʿaraḍ ‘accident’ instead of farḍ.

10. خلقة · ḫilqa n. ḫlq property, characteristic show/hide quotes
 • Thab. Fig. GC §14, Bjö. 8, 13 affirmavit sibi et comprehendit omnia huius figurae accidentia quae contingunt in ea
 • Lorch 48, 1 أثبته لنفسه وأحصى جميع خلق هذا الشكل التى يتخلق بها
 • 1 s.v. ḥalaq Thab. Fig. GC
11. جواز · ǧawāz n. ǧwz contingency show/hide quotes
 • Ibn Tum. 109d, 38 habet necessario locum, alterationem et accidentia
 • Goldz. 232, 16 وجب له التحيز والتغير والجواز
 • 1 Ibn Tum.
12. أثر · aṯar (pl. āṯār) n. ʾṯr trace show/hide quotes
 • Aris. Anim. II 644b26 Et opinio nostra ... est pauca, quoniam res manifestae nobis de accidentibus illius substantiae sunt paucae valde
 • Kruk ورأينا وقولنا قليل ... لان الاشياء البينة لنا من آثار ذلك الجوهر يسيرة جدا
 • 1 Aris. Anim. II
13. كمال · kamāl (pl. kamālāt) n. kml perfection show/hide quotes
 • Avic. Gen. 76, 31 aliqui eorum non separant nec cognoscunt formam, per quam ignis est ignis et aqua est aqua, ab istis accidentibus consequentibus
 • Qass. 138, 3 هو ما لا يتميز لبعضهم الصور التى بها النار نار والماء ماء عن هذه الكمالات التابعة
 • 1 Avic. Gen.
Search in:
Latin Lemma
Arabic expression
English translation
quotesroot
input Arabic Alphabet »