show/hide all quotes

abstrahere

1.1 نزع · nazaʿa (+ ʿan) v. nzʿ to extract (from), to abstract (from) show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 116, 85 non abstrahit formam a materia abstractione vera
 • Avic. An. vol. I 120, 32 id quod habet esse in materia ... abstrahit a materia
 • Rahm. 61, 11 وأما ما هو موجود للمادة ... فتنزعه عن المادة
 • Aver. Ep. Parv. 193rb63 Informans autem non aspicit illam formam et abstrahit intentionem eius nisi post maximam quietem et intuitionem magnam
 • Blum. 31, 1 والمصوّر انما ينظر الى تلك الصورة وينزع معناها ومثالها بعد سكون شديد وتامل كثير
 • 2 Avic. An.
 • 1 s.v. intazaʿa Aver. Ep. Parv.
1.2 انتزع · intazaʿa v. nzʿ to extract, to abstract show/hide quotes
 • Fara. Int. li. 86 vel aliquid cuius essencia apta est abstrahere quiditates omnium que sunt
 • Bouy. 12, 7 أو شيء ما ذاته معدة أو مستعدة لأن تنتزع ماهيات الموجودات كلها
 • 1 s.v. intizāʿ Fara. Int.
1.3 نزع · nazʿ (+ min) n. nzʿ extraction from show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 253, 91 nisi diceremus quod visus aut alicuius sensuum est abstrahere formam a materia
 • Rahm. 141, 14 لو قيل إن الإبصار أو شيئا من الإحساسات إنما هو بنزع الصورة من المادة
 • 1 Avic. An.

إنما هو بنزع الصورة من المادة est abstrahere formam a materia Avic. An. 141 / vol. I 253

2.1 جرّد · ǧarrada (+ ʿan) v. ǧrd to abstract from show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 115, 61 illa est perfecta abstractio quae abstrahit intellectam rem a materia
 • Rahm. 58, 10 وتارة يكون النزع نزعا كاملا، وذلك بأن يجرد المعنى عن المادة
 • Avic. An. vol. II 89, 97 dicentes quod virtus intellectiva abstrahit intelligibilia a quantitate designata
 • Rahm. 214, 7 فنقول إن القوة العقلية هو ذا يجرد المعقولات عن الكمّ المحدود
 • 2 Avic. An.
2.2 تجريد · taǧrīd n. ǧrd abstraction; abstracting show/hide quotes
 • Avic. An. vol. II 95, 83 nec est hic diversitas abstrahendi vel existendi in materia
 • Rahm. 217, 15 وليس هاهنا اختلاف التجريد والوجود في المادة
 • Avic. An. vol. II 102, 1 ratio separat unumquidque universalium a singularibus abstrahendo intentiones eorum a materia
 • Rahm. 222, 1 أحدها انتزاع الذهن الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد لمعانيها عن المادة
 • 2 Avic. An.
3. سلخ · salaḫa v. slḫ to strip show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 254, 95 passio enim non fit ut patiens abstrahat virtutem agentis
 • Rahm. 141, 17 والانفعال ليس أن يسلخ المنفعل قوة الفاعل
 • 1 Avic. An.
4. برّأ · barraʾa (+ acc. + ʿan) v. brʾ to free s.th. from show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 117, 88 abstrahitur forma a materia maiore abstractione
 • Rahm. 59, 15 فإنه يبرئ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة أشد
 • 1 Avic. An.
5. سلب · salaba v. slb to take away show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 254, 00 sentiens non abstrahit formam eius
 • Rahm. 141, 20 فليس يسلب الحاسّ بذلك صورته
 • 1 Avic. An.
6. أخذ · aḫaḏa (+ ʿan) v. ʾḫḏ to take from show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 119, 18 aestimatio apprehendit res materiatas et abstrahit eas a materia
 • Rahm. 60, 20 فإذن الوهم قد يدرك أمورا غير مادية، ويأخذها عن المادة
 • 1 Avic. An.
7. اخترع · iḫtaraʿa v. ḫrʿ to invent show/hide quotes
 • Avic. Met. 238, 42 Ergo haec forma est quae acquiritur de exspoliatione animalitatis ... quamvis ipsa non habeat esse extrinsecus, sed imaginatio abstrahit eam
 • Marm. 156, 18 وكانت هذه الصورة هي ما يحصل عن تجريد الحيوانية ... وإن لم يوجد هو بعينه من خارج، بل اخترعه الخيال
 • 1 Avic. Met.
Search in:
Latin Lemma
Arabic expression
English translation
quotesroot
input Arabic Alphabet »