show/hide all quotes

abstractus

1. مجرّد · muǧarrad pass. part. ǧrd abstract, abstracted (+ min: from) show/hide quotes
 • Avic. An. vol. I 114, 54 tunc apprehendere est apprehendere formam alicuius abstractam a materia aliqua abstractione
 • Avic. An. vol. II 44, 28 dicentes quod ex omnibus virtutibus id quod est apprehendens formas singulares exteriores secundum affectionem imperfectae abstractionis et separationis a materia, nec abstractae aliquo modo ab appendiciis materiae
 • Rahm. 188, 4 فنقول أما المدرك من القوى للصور الجزئية الظاهرة على هيئة غير تامة التجريد والتفريد عن المادة ولا مجردة أصلا عن علائق المادة
 • Avic. Met. 237, 29 In intellectu etenim est forma animalis abstracta secundum abstractionem
 • Alpet. ch. 2 §15 non poterit estimari nisi circulorum abstractorum a corpore non corporalium
 • Gold. 10r, 6 إنما يتخيل دوائر مجردة في أكثرهن؟ [var.: الذهن] لا أجسامًا
 • Aver. Ep. Parv. 193ra26 Et ideo dicitur quod isti sensus non comprehendunt intentiones sensibilium nisi abstractas a materia
 • Blum. 24, 7 ولذلك نقول ان هذه الحواس انما تدرك معانى المحسوسات مجردة من الهيولى
 • Aver. Ep. Parv. 193ra27 non enim apprehendunt intentionem coloris nisi abstractam a materia
 • 6 Avic. An.
 • 1 Avic. Met.
 • 2 Alpet.
 • 2 s.v. abstrahereǧarada Aver. Ep. Parv.
2. مفارق · mufāriq act. part. frq separate (e.g. intellect, form) show/hide quotes
 • Aver. MC Gen. 157rb57 quod continget ex hoc ut alia predicamenta non sint, nisi accidentia essent abstracta a substantia
 • Eich. 20, 2 وإلاّ كانت الأعراض مفارقة للجوهر
 • Aver. MC Gen. 173vb20 dicentes quod res habent formas et essentias abstractas
 • Eich. 128, 3 وقالوا إن للأشياء صورا وماهيات مفارقة
 • Aver. Ep. Parv. 202ra60 iste intelligentie abstracte intelligunt naturas universales
 • Blum. 74, 4 هذه العقول المفارقة إنما تعقل الطبائع الكلية
 • Aver. Ep. Parv. 202va5 Hoc enim posito non est inopinabile ut intelligentia abstracta anime ymaginative det naturam universalem istius individui facti
 • Blum. 79, 7 إذا تقرر هذا كله، فغير نكير أن يكون العقل المفارق يعطي النفس الخيالية الطبيعة الكلية التي لذلك الشخص الحادث
 • Aver. Iunior §14 Et hec est intelligencia operans et habet operaciones duas: unam in quantum est abstracta et hoc est quod intelligit suam proprietatem quemadmodum est esse aliarum intelligenciarum abstractarum que intelligunt earum proprietates
 • Ar. وأنّ هذا العقل الفعّال له فعلان احدهما من حيث هو مُفَارٍِق وهو ان يعقل ذاته على ما شأن العقول المفارقة أن تكون عليه من عقلها ذواتها
 • Aver. Iunior §34 et hee sunt intelligencie pure abstracte
 • Ar. وهي العقول المفارقة
 • 2 Aver. MC Gen.
 • 4 Aver. Ep. Parv.
 • passim Aver. Iunior
3.1 منزوع · manzūʿ (+ ʿan) pass. part. nzʿ extracted show/hide quotes
 • Avic. An. vol. II 47, 73 aut esset aliquid quod haberet ex comparatione sui ad illud cuius figura esset veluti figura abstracta ab aliquo habente huiusmodi imaginationem
 • Rahm. 190, 2 أو يكون شيئا له بالقياس إلى ما هو شكله فى الموجودات حتى يكون كأنه شكل منزوع عن موجود هو لهذا الخيال
 • 1 Avic. An.
3.2 منتزع · muntazaʿ (+ ʿan) pass. part. nzʿ extracted from show/hide quotes
 • Fara. Int. li. 88 Illa autem forma abstracta a materiis non fit hinc abstracta a suis materiis
 • Bouy. 12, 9 وتلك الصور المنتزعة عن المواد ليست تصير منتزعة عن موادها
 • 1 Fara. Int.
Search in:
Latin Lemma
Arabic expression
English translation
quotesroot
input Arabic Alphabet »